Tillsammans kan vi besegra cancer

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.

Sedan Cancerfonden grundades 1951 har organisationen delat ur drygt 9 miljarder kronor till svensk cancerforskning.
Överlevnaden i cancer har under dessa år mer än fördubblats.

Cancerfonden och Picturas goda samarbete fortsätter även 2017


Exempel från Cancerfondens julkollektion 2017


Cancerfonden_Traditional_Box_17
ergerg
7316198094640
rger
7316198089622
erggerreg
gregre
7316198094633

7316198089639Cancerfonden_MixedBox_17
31524643634
3151352463
264653734532
23536343623
rehh
125325
3153254532
574575474