BEHANDLING AF PERSONDATA

I Pictura tilstræber vi at overholde alle gældende regler og love, inkl. GDPR Persondataforordningen. Vi gør derfor opmærksom på, at vi ikke indsamler og registrerer personlige og personfølsomme oplysninger om vores kunder og samarbejdspartnere, andet end CVR nr. og i visse tilfælde CPR nr., samt de oplysninger der er offentligt tilgængelige. Oplysninger, der opbevares elektronisk er password beskyttet, og fysiske dokumenter opbevares aflåst.

Ud over ovenstående opbevares kun de oplysninger, som er nødvendige for Pictura for at varetage de pligter, som påhviler Pictura som arbejdsgiver i relation til vores medarbejdere. Det er nødvendige oplysninger til lønadministration, betaling af A-skat, AM-bidrag, løn, pension, samt øvrige betalinger til offentlige myndigheder. Det er kun et begrænset antal medarbejdere, der har tilgang til oplysningerne, og som har brug for disse oplysninger, i forhold til de arbejdsopgaver som medarbejderne løser i virksomheden.

Du kan til enhver tid rette henvendelse til
kundeservice@pictura.dk, hvor du kan få oplyst hvilke oplysninger vi har registreret om dig eller din virksomhed.